2 april 2013

MKB-stimulans voor ICT (en topsectoren)

ICT is een belangrijke innovator van de Nederlandse economie. Heel veel waardevolle kennis over ICT zit in het MKB of zou daar naar toe moeten. De universiteiten staan gereed om daaraan mee te doen. Bij voorbeeld de 60 MKB-bedrijven die nu meedoen met COMMIT, de 100 MKB-bedrijven die de ICT Roadmap hebben onderschreven met een Letter of Intent, of de 150 bedrijven die nu al samenwerken met de (technische) universiteiten en HBO's. De regering geeft in het kader van de topsectoren een nieuwe stimulans van 1,35 MEuro voor ICT (samengevoegd in een pot met nog eens 1,35 M voor HTSM) aan het MKB met de volgende subsidies.

Wie het eerst komt, het eerst maalt, indienen 15 mei:

1. Kennisvouchers, budget voor HTSM en ICT tezamen 1.900.000 Euro. De Kennisvouchers is een laagdrempelig instrument. Met deze zogenaamde tegoedbon kan de MKB-ondernemer onderzoek laten uitvoeren bij een publieke kennisinstelling. De voucher moet de drempel verlagen voor het MKB om gebruik te maken van beschikbare kennis bij kennisinstellingen op de gebieden van de Roadmap ICT.

 

2. R&D-MKB-samenwerkingsprojecten, budget voor HTSM en ICT tezamen 1.900.000 Euro. De R&D-MKB-samenwerkingsprojecten is een specifieke subsidie gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen MKB-bedrijven onderling op de gebieden van de Roadmap ICT.

 

3. Het (doen) organiseren van netwerk- en opleidingsactiviteiten 100.000 Euro. De inzet van het instrument Netwerk- en opleidingsactiviteiten kan gericht ingezet worden om themagerichte netwerkbijeenkomsten te (laten) organiseren. Deze subsidie is erop gericht om bestaande netwerken verder te versterken met name de Roadmap ICT.

De officiële regeling is gepubliceerd op 25 maart. ICT dient in via Hightech Systemen & Materialen, inclusief het doorsnijdende thema ICT. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 mei tot 1 juli 2013. De subsidietoewijzing is op basis van first come, first served, dus in volgorde van binnenkomst. Dus het is verstandig meteen op 15 mei in te dienen.

Meer informatie

 

Het topteam ICT, Peter Apers & Arnold Smeulders

MIT-Kennisvoucher (aanvrager is mkb)
Een MIT-kennisvoucher is een bon waarmee een mkb-ondernemer een kennisinstelling kan inschakelen om kennis in te kopen. Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De mkb-ondernemer benadert een kennisinstelling die antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de kennisvoucher kan de mkb-ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen. De maximale waarde van een voucher is 3.750 euro. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de overheid.

 

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (aanvrager is een mkb-samenwerkingsverband)
Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten (maximaal 150.000 euro) per innovatieproject en maximaal 75.000 euro per deelnemer. Elke deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale projectkosten voor zijn rekening nemen. Alleen de kosten van de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. Looptijd maximaal 2 jaar.

 

Werkwijze subsidie aanvragen vanaf 15 mei 2013
Agentschap NL maakt het u makkelijker en geeft u de mogelijkheid uw aanvraag voor uw project digitaal in te dienen. Voordat u digitaal kunt indienen moet u eerst eHerkenning aanvragen! eHerkenning is een eenvoudige manier van inloggen met één middel voor alle overheidsdiensten. Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kan 5 dagen duren. Nadat u een eHerkenningsmiddel heeft, kunt u via het eLoket van Agentschap NL uw aanvraag digitaal indienen.