18 juli 2013

Marieke Huisman ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2013

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 van €50.000,- gaat naar dr. Marieke Huisman (Universiteit van Twente). Informatica-onderzoeker Huisman leidt een team dat werkt aan betrouwbaarheid en correctheid van parallelle software. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en omvang van het werk van Marieke Huisman. Zij rekent Marieke Huisman dan ook tot de absolute top van haar generatie. Tegenwoordig draaien de meeste computers en smartphones parallelle software: computerprograma’s waarin verschillende processen tegelijk lopen. Dat maakt de software sneller, maar de verschillende processen kunnen elkaar verstoren, waardoor computers kunnen vastlopen of verkeerde resultaten kunnen geven. Het onderzoek van Huisman helpt deze bugs en crashes te elimineren, door het gebruik van logische redeneertechnieken. In de afgelopen tien jaar heeft ze aanzienlijke voortgang geboekt op dit gebied. ‘Ook is zij in staat om inzicht te geven in het belang van haar onderzoek en de Informatica in het algemeen. Zij zet zich vol enthousiasme in om de interesse voor Informatica en techniek te vergroten bij jongeren en met name bij meisjes’, aldus de jury.

‘Mooi dat mijn onderzoek gewaardeerd wordt’

Marieke Huisman: 'Computers worden onder meer gebruikt op belangrijke plekken zoals banken en ziekenhuizen. Fouten in software kunnen daarom grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied, en soms zelfs mensenlevens kosten. Mijn onderzoek helpt om dit soort problemen te verhelpen. Het is mooi om te zien dat dat gewaardeerd wordt. Ik ben van plan het geldbedrag van de ICT-prijs te gebruiken om het onderzoek uit te breiden naar andere programmeertalen, met name functionele talen. Dat vergroot het effect van mijn onderzoek.’ Louis Vertegaal, directeur van NWO-gebied Chemische & Exacte Wetenschappen: ‘Het is nu voor de derde keer dat we deze prijs in samenwerking met IPN uitreiken aan een excellente wetenschapper die behoort tot de top van Nederlands ICT-onderzoek. Marieke Huisman is een fantastische jonge onderzoeker die met haar onderzoek heeft bijgedragen aan belangrijke doorbraken op ICT-gebied. Daarnaast onderneemt zij ook tal van activiteiten die in lijn zijn met de ambitie van NWO om excellent onderzoek beter toegankelijk te maken voor het publiek.'

Over de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek is een unieke prijs voor een wetenschapper, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs is een initiatief van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en NWO Exacte Wetenschappen in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De jurering werd verzorgd door de KHMW. De juryleden waren prof. dr. H.P. Barendregt (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. ir. R.L. Lagendijk (Technische Universiteit Delft) en prof. dr. E.O. Postma (Universiteit Tilburg).

Het prijzengeld van €50.000 is vrij te besteden aan ICT-onderzoek. Ook brengt NWO samen met de winnaar een poster uit, met daarop een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk. Deze poster wordt verspreid op scholen en andere kennisinstellingen. Op 31 oktober 2013 zal Huisman haar prijs op feestelijke wijze uitgereikt krijgen.

Marieke Huisman

Dr. Marieke Huisman (1973) is als universitair hoofddocent werkzaam in de vakgroep Formal Methods en Tools aan de Universiteit Twente. Huisman promveerde in 2001 aan the Computing Science Institute of the University of Nijmegen op het proefschrift Java program verification in Higher-order logic with PVS and Isabelle. Sindsdien heeft ze gewerkt als onderzoeker bij INRIA in Frankrijk (2000-2008) en als universitair docent aan de Universiteit Twente (2008-2011). Huisman heeft diverse prestigieuze beurzen binnengehaald, zoals een ERC Starting Grant voor haar project ‘VerCors: Verification of Concurrent Data Structures’ en een NWO Vrije Competitie-beurs voor haar onderzoeksproject ‘SlaLoM: Security by Logic for Multithreaded applications’.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

www.nwo.nl

Over IPN

IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. Onderzoekers in de informatica en nauw verwante disciplines als elektrotechniek, communicatie en signaalverwerking werken in toenemende mate samen. IPN stimuleert deze verandering richting één ICT-onderzoeksveld en draagt daar actief aan bij.

ictonderzoek.net

Over de KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties.

www.khmw.nl

Meer informatie:

• NWO, Afdeling Voorlichting & Communicatie

• t.: +31 (0)70 344 07 41, [email protected]

Recent in het nieuws
 • De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 van €50.000,- gaat naar dr. Marieke Huisman (Universiteit van Twente). Informatica-onderzoeker Huisman leidt een team dat werkt aan betrouwbaarheid en correctheid van parallelle software. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en omvang van het werk van Marieke Huisman. Zij rekent Marieke Huisman dan ook tot de absolute top van haar generatie. Tegenwoordig draaien de meeste computers en smartphones parallelle software: computerprograma’s waarin verschillende processen tegelijk lopen. Dat maakt de software sneller, maar de verschillende processen kunnen elkaar verstoren, waardoor computers kunnen vastlopen of verkeerde resultaten kunnen geven. Het onderzoek van Huisman helpt deze bugs en crashes te elimineren, door het gebruik van logische redeneertechnieken. In de afgelopen tien jaar heeft ze aanzienlijke voortgang geboekt op dit gebied. ‘Ook is zij in staat om inzicht te geven in het belang van haar onderzoek en de Informatica in het algemeen. Zij zet zich vol enthousiasme in om de interesse voor Informatica en techniek te vergroten bij jongeren en met name bij meisjes’, aldus de jury. Marieke Huisman ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2013
  Lees verder
 • ICT is een belangrijke innovator van de Nederlandse economie. Heel veel waardevolle kennis over ICT zit in het MKB of zou daar naar toe moeten. De universiteiten staan gereed om daaraan mee te doen. Bij voorbeeld de 60 MKB-bedrijven die nu meedoen met COMMIT, de 100 MKB-bedrijven die de ICT Roadmap hebben onderschreven met een Letter of Intent, of de 150 bedrijven die nu al samenwerken met de (technische) universiteiten en HBO's. De regering geeft in het kader van de topsectoren een nieuwe stimulans van 1,35 MEuro voor ICT (samengevoegd in een pot met nog eens 1,35 M voor HTSM) aan het MKB met de volgende subsidies. MKB-stimulans voor ICT (en topsectoren)
  Lees verder
Naar nieuwsoverzicht
Recent in het nieuws
 • De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2013 van €50.000,- gaat naar dr. Marieke Huisman (Universiteit van Twente). Informatica-onderzoeker Huisman leidt een team dat werkt aan betrouwbaarheid en correctheid van parallelle software. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en omvang van het werk van Marieke Huisman. Zij rekent Marieke Huisman dan ook tot de absolute top van haar generatie. Tegenwoordig draaien de meeste computers en smartphones parallelle software: computerprograma’s waarin verschillende processen tegelijk lopen. Dat maakt de software sneller, maar de verschillende processen kunnen elkaar verstoren, waardoor computers kunnen vastlopen of verkeerde resultaten kunnen geven. Het onderzoek van Huisman helpt deze bugs en crashes te elimineren, door het gebruik van logische redeneertechnieken. In de afgelopen tien jaar heeft ze aanzienlijke voortgang geboekt op dit gebied. ‘Ook is zij in staat om inzicht te geven in het belang van haar onderzoek en de Informatica in het algemeen. Zij zet zich vol enthousiasme in om de interesse voor Informatica en techniek te vergroten bij jongeren en met name bij meisjes’, aldus de jury. Marieke Huisman ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2013
  Lees verder
 • ICT is een belangrijke innovator van de Nederlandse economie. Heel veel waardevolle kennis over ICT zit in het MKB of zou daar naar toe moeten. De universiteiten staan gereed om daaraan mee te doen. Bij voorbeeld de 60 MKB-bedrijven die nu meedoen met COMMIT, de 100 MKB-bedrijven die de ICT Roadmap hebben onderschreven met een Letter of Intent, of de 150 bedrijven die nu al samenwerken met de (technische) universiteiten en HBO's. De regering geeft in het kader van de topsectoren een nieuwe stimulans van 1,35 MEuro voor ICT (samengevoegd in een pot met nog eens 1,35 M voor HTSM) aan het MKB met de volgende subsidies. MKB-stimulans voor ICT (en topsectoren)
  Lees verder
Naar nieuwsoverzicht