10 oktober 2016

IPN ontwikkeld Vijfpuntenplan voor Nederland

ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) heeft een Vijfpuntenplan voor Nederland ontwikkeld, dat er op gericht is de toppositie van Nederland in ICT veilig te stellen en aansluiting te krijgen bij de snelle ontwikkelingen van de digitale samenleving.

Dit Vijfpuntenplan vraagt specifiek aandacht voor onderwijs in ICT-Science en Digital Science, de positie van beide disciplines en een nauwere samenwerking met andere disciplines in de wetenschap en economie. Het is de overtuiging van IPN dat het Vijfpuntenplan voor Nederland bijdraagt aan een sterke concurrentiepositie, structurele groei van de Nederlandse economie en aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken.

 

Vijfpuntenplan

 

Uitwerking Vijfpuntenplan