17 december 2015

Alexandru Iosup ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 van 50.000 euro gaat naar Dr. ir. Alexandru Iosup, onderzoeker aan de TU Delft. Alexandru Iosup wil het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, besteden aan versterking van zijn onderzoeksgroep, om nieuw onderzoek op te starten naar Graaff systemen. 

Alexandu Iosup

Voor de 2016 Prijs waren twaalf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. H. Brinksma (Universiteit Twente), Prof. dr. F.A.H. van Harmelen (VU Amsterdam) en Prof. dr. ir. K.A. Schouwhamer Immink (Universiteit Essen-Duisburg, president Turing Machines BV ) Alexandru Iosup als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016.  De jury roemt Iosup om zijn wetenschappelijke prestaties, zijn actieve samenwerking met bedrijven en zijn activiteiten om informatica onderzoek onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

 

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.  De prijs wordt beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)  via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO. De prijs bestaat uit 50.000 euro, vrij te besteden aan ICT-onderzoek. Daarnaast zal de winnaar ook betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen. 

Op 23 maart 2016 zal Iosup tijdens het event ICT.OPEN 2016 zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.

 

Over Alexandru Iosup

Alexandu Iosup (1980), TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet daarnaast onderzoek op het gebied van ‘Gamification’ om studenten te motiveren tijdens hun opleiding. Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend  gezien, en zijn van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG). Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega’s van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge. Zijn werk op het gebied van het betrekken en motiveren van studenten heeft ook zijn vruchten afgeworpen voor Iosup. Zo ontving hij in 2013-2014 de prijs voor de Docent van het Jaar aan de TU Delft, en werd hij het jaar daarop verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar in het Hoger Onderwijs. In 2015 is Iosup verkozen tot nieuw lid van de Jonge Academie van de KNAW. 

 

Over KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. www.hollmij.nl

 

Over IPN

IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar.ictonderzoek.net

 

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven. www.nwo.nl

 

Contactinformatie

NWO EW: Joep van Wijk, beleidsmedewerker, 070-3494459, TU Delft / EWI: Katrien van der Mast, communicatie, 015-2786890,