Complexity in Transport & Logistics Matchmaking-event

17 mrt

Locatie:
Papendal, Arnhem

Op donderdag 17 maart organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), in samenwerking met TKI Dinalog en TNO, een informatie- en netwerkbijeenkomst voor het onderzoeksprogramma ‘Complexity in Transport & Logistics’.

Logistiek bestaat uit verschillende complexe systemen die met elkaar verknoopt zijn. Tal van factoren spelen een rol bij het al dan niet goed functioneren van die logistieke systemen. Logistieke ketens en transportsystemen worden langer, afhankelijker en gevoeliger voor gebeurtenissen van buitenaf. En een gebeurtenis ver weg kan invloed hebben op het functioneren van landelijke en regionale logistiek hier. Keuzes om ervoor te zorgen dat logistiek zo optimaal en efficiënt mogelijk werkt worden ook steeds ingewikkelder. Hoe krijg je daar grip op? Hoe zorg je ervoor dat je eigen processen en systemen robuust en flexibel zijn zodat je concurrerend blijft?

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig naar de werking van grote complexe systemen en de subsytemen. Voor de call ‘Complexity in Transport & Logistics’ is NWO, in samenwerking met TKI Dinalog en TNO, op zoek naar onderzoeksprojecten waarin wetenschappers, bedrijven en andere partijen in de logistiek samenwerken zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten.

Wilt u weten wat zulk onderzoek kan bijdragen aan innovatie in uw bedrijf? Wilt u als wetenschapper uw ideeën pitchen of bent u op zoek naar een bedrijf om samen te werken aan een projectvoorstel? Schrijf u dan in voor het Complexity in Transport & Logistics Matchmaking event!

 

Doel van het programma

Het doel van het programma is vernieuwend, multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen (zie bijlage onderaan dit bericht). De bijeenkomst is een initiatief van NWO in samenwerking met TKI Dinalog en TNO.

 

Doel van de matchmaking

Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. Enerzijds willen we onderzoekers uit verschillende disciplines samenbrengen, om zulke complexe systemen multidisciplinair te kunnen aanvliegen.

Daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om onderzoekers, ondernemers en (semi-)publieke partijen met interesse in complexiteitsonderzoek binnen de transport en logistieke sector met elkaar in contact te brengen.

 

We stellen u in de gelegenheid om de juiste mensen tegen te komen en uw ideeën, onderzoeksvragen en mogelijke samenwerkingsprojecten te pitchen. Ook is er concrete informatie over de financieringsmogelijkheden binnen Complexity in Transport & Logistics.

 

Programma

15.30 uur          Inloop en registratie

16.00 uur          Introductie onderzoeksprogramma

                         Complexity in Transport & Logistics

16.10 uur          1e ronde pitches en matchmaking sessies

17.05 uur          Pauze

17.35 uur          2e ronde pitches en matchmaking sessies

18.30 uur          Buffet en napraten

 

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals binnen het bedrijfsleven, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties die interesse hebben in complexiteitsaspecten binnen de transport- en logistieke sector.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van NWO.

 

Locatie

Het matchmaking event vindt plaats in Papendal in Arnhem.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u de call for proposals downloaden, die binnenkort gepubliceerd wordt op http://logistiek.verdus.nl

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inge van Leeuwen van NWO, tel. 070 - 349 43 12 of

 

Indien u niet meer uitgenodigd wenst te worden voor Complexity in Transport & Logistics activiteiten, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar

 

Bijlage

 

Onderzoeksprogramma Complexiteit in Transport en Logistiek

 

In complexe systemen gaat het om de interactie tussen subsystemen, en het onvoorspelbare gedrag van het systeem als geheel. Hoewel de onderlinge interacties tussen subsystemen simpel en voorspelbaar zijn, ontstaat op de schaal van het hele systeem soms ‘nieuw’, niet te voorspellen gedrag. Door invloed van buitenaf kan een complex systeem, soms vrij plotseling, bovendien in geheel nieuwe toestanden raken. Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden. En het zal ons in staat stellen complexe systemen te ontwerpen met uiterst nuttige toepassingen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten.

Een paar voorbeelden van complexe systemen waarnaar onderzoek gedaan zou kunnen worden:

 

Urban Transport

  • Wat is het gezamenlijke effect van individuele gedragsveranderingen in aankoopgedrag als gevolg van nieuwe logistieke concepten (bv e-commerce) op de verkeersoverlast door vrachtwagens?
  • Hoe kunnen stedelijke, samenhangende infrastructuurnetwerken het beste beheerd worden zodat ze robuust worden tegen zaken als klimaatverandering en terroristische aanvallen?

Multimodal transport

  • Hoe moeten transportdiensten ontworpen worden zodat dynamisch tegemoet kan worden gekomen aan de actuele vraag naar transport, als de vraag zo onzeker is dat planning vooraf weinig effectief is?
  • Als we de overgang van de ene naar de andere modaliteit eenvoudig maken, hoe zal het dynamische gebruik van modaliteiten zich ontwikkelen? 
  • Zijn er omstandigheden waarbij investeringen in een modaliteit het aandeel niet vergroten?

Complex Manufacturing systems

  • Hoe moeten productiesystemen worden ingericht zodat ze tegelijk maximale schaalvoordelen hebben en (letterlijk) klantspecifieke producten en diensten kunnen voortbrengen?
  • Wanneer pakt optimalisatie van logistieke processen suboptimaal uit voor complexe productienetwerken? Hoe verandert dit wanneer productienetwerken, financiële netwerken en informatienetwerken meer met elkaar verweven raken? Wat betekent die verwevenheid voor de eisen aan logistiek?

Technology

  • Wat is het effect van het mogelijk worden van contextuele, persoonlijke informatie op de organisatie van goederenstromen?
  • Welke informatie is nodig om afwijkingen, incidenten en rampen in wereldwijde logistieke ketens zo snel mogelijk te herstellen?