Promovendi-onderwijs

Het onderwijs dat promovendi aan Nederlandse universiteiten genieten bestaat uit drie delen: een inhoudelijk deel (vakinhoudelijk), een deel generic skills (zoals presentatievaardigheden, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, etc.) en een onderdeel learning on the job (presentatie bij conferenties, begeleiding van afstudeerders, etc.)

De onderzoekscholen ASCI, IPA en SIKS bieden onderwijs aan voor het inhoudelijke deel van de opleiding van promovendi. Hierbij zij opgemerkt dat om de opleidings-delen te waarderen met “ects” eenheden de kennisoverdracht als maatstaf wordt genomen en niet de werkelijke tijdsbesteding. Een ects staat normaal voor wat een gemiddelde bachelor of master student in 28 uur tijd leert. Het tempo van kennisoverdracht ligt bij de cursussen en andere activiteiten van onderzoekscholen, voor promovendi, beduidend hoger.

 

De onderzoekscholen maken een onderscheid tussen onderwijsactiviteiten waarbij er tijdens of na de activiteit een beoordeling wordt uitgevoerd, aan de hand van toetsen, praktische oefeningen of afsluitende opdracht en de activiteiten waarbij dit niet het geval is (maar waarbij wel deelname wordt geregistreerd).

 

Wanneer de onderzoekscholen een korte cursus organiseren wordt de waardering:

 

• 1 dag deelname aan een cursus zonder beoordeling: ½ ects.
• 1 dag deelname aan een cursus met beoordeling: 1 ects.

 

In beide gevallen ligt de beslissing over de toekenning van de ects bij de cursusleider of –coördinator. Voor het registreren van deelname wordt gebruik gemaakt van presentie-lijsten.

 

Bij wijze van voorbeeld levert deelname aan de IPA lentedagen (4 dagen met presentaties in conferentie-stijl) 2 ects op. Een SIKS cursus van 2 dagen (zonder beoordeling) levert 1 ects op. Een cursus van 2 dagen met beoordeling levert 2 ects op.

 

Voor een lange cursus (een hele week) of ook summer- of winterschool wordt de waardering:

 

• deelname aan de hele cursus: 3 ects
• deelname waarbij ook beoordeling/toetsing plaats heeft: 4 ects. (Dit is gebruikelijk voor cursussen bij ASCI.)

 

Het is aan de promotor van de promovendus, dan wel een daartoe aangewezen functionaris van de onderzoekschool om te bepalen of een cursus of summerschool past in het onderzoekschoolprogramma of het opleidingsprogramma voor de promovendus.

 

De onderzoekscholen administreren de ects die behaald worden in activiteiten die de onderzoekschool organiseert of mede-organiseert. Het staat de onderzoekschool vrij om ook ects uit andere activiteiten (cursussen van anderen of learning on the job) te administreren om aan het einde van de promotieperiode een diploma te kunnen afleveren, maar dat hoeft niet en valt onder de verantwoordelijkheid van de graduate schools.