Nationaal ICT-beleid

Onderstaande beleidsstukken zijn door of in samenwerking met IPN opgesteld en geven een beeld van de stand van zaken en plannen op het gebied van ICT-onderzoek in Nederland.

 

Wetenschappelijk antwoord op Roadmap ICT(2013)

Met The Scientific Answer to the Roadmap ICT for Topsectors geeft het ICT-wetenschapsveld zijn reactie op de Roadmap ICT (zie onder). Het beschrijft wat de grote wetenschappelijke ICT-uitdagingen zijn die ten grondslag liggen aan veel van de problemen die de topsectoren graag opgelost willen hebben. Het wetenschappelijk antwoord verscheen eind 2013. Lees hier meer over het Wetenschappelijke antwoord

 

Roadmap ICT (2012)

De Roadmap ICT is opgesteld op verzoek van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, om te identificeren welke ICT-innovaties in de Topsectoren aanwezig zijn. Er zijn 7 ICT-thema’s vastgesteld als dragers van ICT voor directe economische voordelen in meer dan één topsector. De 7 thema’s bieden ruimte aan onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om vanuit verschillende perspectieven hun visie, kennis en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen. Lees hier meer over de Roadmap ICT

 

Visitatie onderzoekskwaliteit Informatica (2010)

Iedere publieke onderzoeksinstelling in Nederland is wettelijk verplicht zich iedere zes jaar te laten evalueren. In 2009 coördineerde de informaticakamer een gezamenlijke visitatie van alle Nederlandse informaticafaculteiten. In tien dagen tijd lichtte de visitatiecommissie de faculteiten en hun leerstoelgroepen door. Lees hier het visitatierapport

 

Masterplan (2009)

Het Masterplan ICT is in 2009 door IPN aangeboden aan minister Plasterk. Het rapport representeert een coherente visie op het gebied van onderzoek, onderwijs en toepassingen in de ICT in Nederland. Doel is de ICT-sector als geheel sterker te maken door middel van kwalitatief hoogstaand ICT-onderzoek en -onderwijs en door de sector beter te organiseren. Lees hier meer over het Masterplan 2009

 

Nationale OnderzoeksAgenda ICT (2005)

In 2005 heeft het ICT-onderzoeksveld, gecoördineerd door IPN en de Technologiestichting STW, de Nationale OnderzoeksAgenda ICT (NOAG-ict) 2005-2010 opgesteld. Deze onderzoeksagenda vormt het kader voor uitstekend en uitdagend ICT-onderzoek, dat nodig is zowel voor de ontwikkeling van de discipline zelf als voor de maatschappelijke en economische prioriteiten. Het doel van de NOAG-ict is om met waardevolle eigen inbreng de kansen te benutten die Europa, de economie, maatschappij en wetenschap bieden. De NOAG-ict maakt helder hoe dit doel te bereiken en wat de voorwaarden voor succes zijn. Lees hier meer over NOAG-ict