ICT onderzoek internationaal

IPN biedt een overzicht van relevante ontwikkelingen op het gebied van ICT-beleid, onderzoeksagenda’s en samenwerkingsprogramma’s in en buiten Europa.

KP7

KP7, het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, is een grootschalig Europees onderzoeksprogramma dat loopt van 2007 tot 2013. Het totale budget is meer dan €50 miljard, waarvan het grootste gedeelte wordt besteed aan het cofinancieren van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. Een deel van dit budget is specifiek voor ICT-onderzoek gereserveerd. Meer informatie over KP7 kunt u vinden bij de Europese Commissie; voor advies en voorlichting over KP7 kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

 

Horizon 2020

De opvolger van KP7 is Horizon2020, een onderzoeksprogramma met een budget van (waarschijnlijk) €80 miljard en een looptijd van 2014 tot 2020. Meer informatie over Horizon2020 kunt u vinden bij de Europese Commissie; voor advies en voorlichting over het programma kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op 12 november 2013 organiseerde AgentschapNL een informatiebijeenkomst over Horizon2020.

 

 

Indo Dutch Science Industry Collaboration

Het programma Indo Dutch Science Industry Collaboration wil de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en private partijen in Nederland en India stimuleren ter versterking van vraaggestuurd onderzoek en innovatie. Het doel van het programma is om de wetenschap en innovatie in zowel Nederland als India een impuls te geven door:

  • de kennis van Indiase en Nederlandse wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven in zowel India als Nederland te versterken;
  • het definiëren en selecteren van bilaterale onderzoeksprojecten op het gebied van informatica , gezamenlijk gefinancierd door NWO en het bedrijfsleven;
  • excellent onderzoek uit te voeren binnen deze projecten. Het onderzoek is pre-competitief en kan fundamenteel van aard zijn of een meer toegepast karakter hebben, afhankelijk van de behoeften van de project partners.

Meer informatie over de samenwerking met India Indo Dutch Science Industry Collaboration Call (deadline 31 oktober 2013, beoordeling is lopende)

 

 

Cyber Security

Samenwerking met VS op het gebied van Cyber Security

Het programma Cyber Security is gericht op de ontwikkeling van producten, diensten en kennis voor de veiligheid van de digitale samenleving. Cyber Security stimuleert samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de wetenschap, met het bedrijfsleven als leverancier en als klant. Cyber Security sluit aan op de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) van het kabinet. Doel is eventuele cyberverstoringen voor de Nederlandse bevolking, het bedrijfsleven en de overheid tegen te gaan.

 

Een delegatie van het Department of Homeland Security (DHS) bezocht in mei 2013 ons land om het in november 2012 gesloten verdrag tussen Nederland en de VS op het terrein van “Homeland and civil security matters” verder in te vullen. De aandachtsgebieden uit het verdrag kwamen tot verdere uitwerking, waaronder die in het cyber security onderzoek. Lees het gehele artikel

 

Meer informatie over het programma Cyber Security

 

 

Science Industry Cooperation Nederland – China

Nederlandse en Chinese wetenschappers en wetenschapsorganisaties werken al lange tijd samen. In overleg met het bedrijfsleven heeft NWO het programma Science Industry Cooperation Nederland - China opgezet om naast samenwerking tussen excellente onderzoekers ook samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren. Het doel is de innovatie in beide landen een impuls geven.

 

De onderzoeksprojecten in het programma sluiten aan bij de focusgebieden voor innovatie in Nederland en China. In Nederland zijn dat onder andere de topsectoren Chemie, High Tech en het thema ICT, dat alle topsectoren doorsnijdt. Het programma is een initiatief van de NWO-gebieden Chemische Wetenschappen en Exacte Wetenschappen. Zij werken samen met MoST, het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

Meer informatie over Science Industry Cooperation Nederland – China kunt u vinden op de website van NWO.