Home > Over IPN > Activiteiten
Om zijn doelstellingen te bereiken onderneemt IPN diverse activiteiten.
Nationale OnderzoeksAgenda ICT (NOAG-ict) 2005-2010
Om de vijf jaar cordineert IPN de totstandkoming van een door het hele onderzoeksveld gedragen beleidsdocument dat richtinggevend is voor het ICT-onderzoek. De meest recente onderzoeksagenda, "Met vaste hand", werd op 5 juli 2005 door de voorzitter vanIPN, prof. dr. Paul Klint, aangeboden aan de directeur van ICTRegie, wijlenprof. dr. Martin Rem. Gezamenlijke beleidsvorming is nodig om de ambities van het onderzoeksveld te bereiken. De NOAG-ict identificeert het onderzoek dat nodig is voor de ontwikkeling van het ICT-wetenschapsveld zelf en dat bijdraagt aan maatschappelijke en economische prioriteiten.
Magazine I/O ICT-onderzoek
Het magazine I/O ICT-onderzoek bevat nieuws, interviews, opinies en achtergronden uit het informaticaonderzoek. I/O bevordert de interactie tussen informaticaonderzoekers onderling en tussen informaticaonderzoekers en onderzoekers in andere wetenschapsgebieden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen.
Scientific ICT Research Event Netherlands (SIREN)
Jaarlijks organiseert IPN het evenement SIREN, de landelijke ontmoetingsdag voor iedereen die zich bezighoudt met en belangstelling heeft voor ICT-onderzoek. Naast lezingen van toponderzoekers is er een paneldiscussie over een actueel onderwerp. Onderzoeksprogrammas kunnen in parallelsessies hun jaarlijkse discussiedag houden en onderzoekers kunnen hun resultaten laten zien tijdens een posterpresentatie.Het evenement biedt volop ruimte voor het onderzoeksveld om elkaar te ontmoeten.
Kalender ICT-onderzoek
Deze kalender biedt iedereen de mogelijkheid om activiteiten op het gebied van ICT-onderzoek aan te kondigen. IPN fungeert hiermee als ht platform op het gebied van ICT-onderzoek.
Landkaart ICT-onderzoek
Met het bijhouden van een landkaart van het ICT-onderzoek biedt IPN een overzicht van al het wetenschappelijk ICT-onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd, aan welk instituut en door wie.
De activiteiten van IPN hebben in toenemende mate betrekking op het hele ICT-onderzoeksveld. De structuur van IPN zal op korte termijn dan ook aangepast worden.
Het Gebied Exacte Wetenschappen van NWO ondersteunt het IPN en voert het IPN-secretariaat in nauwe samenwerking met STW.


Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
01-01-2013
Russische universiteit zoekt Nederlandse partners in IT
17-12-2012
ICT Personality Award 2012
11-11-2012
Sentinels
Meer nieuws

10-04-2013
Sense of Contact 15
Activiteit toevoegen
Volledige kalender

ICT OPEN 2012


Lees verder

Wat is de grootste uitdaging?
Complexiteit
Maatschappelijke innovatie
Wetenschappelijke paradigma's
Voldoende gekwalificeerde wetenschappers

Resultaten stelling

Roadmap ICT topsectoren

Lees verder

I/O -december 2012

Lees verder