Home > ICT-onderzoek NL > NOAG-ict > Tien informaticaproblemen
 
Prof. dr. Jan Bergstra (UvA/UU) signaleert in een van de kaders in de NOAG-ict (pag. 53) tien gezichtsbepalende informaticaproblemen. Om deze problemen als positieve uitdagingen tegemoet te treden is voor elk van deze problemen een website opgericht. Op deze websites zet een deskundig auteur een aantal aspecten van dit probleem uiteen. Ook zijn hier links en literatuurverwijzingen te vinden. 
Probleem 1
Formaliseer en controleer per computer een bewijs van het door Wiles aangetoonde vermoeden van Fermat. Deze vraagstelling bouwt voort op een lange en sterke Nederlandse traditie.
Auteur: Wim Hesselink (RUG)
Probleem 2
Ontwerp en bouw een computer die sterk Go speelt. Anno 2005 is schaken versus Go precies het contrast tussen wat een computer wel kan en wat hij, in vergelijking met mensen, niet kan.
Auteur: Jos Uiterwijk (UM)
Website binnenkort beschikbaar /
Probleem 3
Ontwikkel quantum-computing op een overigens klassieke chip. De gewone chip is al een quantum-computer omdat de transistor op een quantumeffect berust. Tomasulo ontwikkelde in 1967 een strategie voor parallel rekenen op instructieniveau voor de IBM 360. Conform Deutsch kunnen essentieel meer actieparen of tupels gelijktijdig worden uitgevoerd via quantumsuperpositie en interferentie. In een superscalaire pipeline zouden zulke paren kunnen worden aangewezen en naar een aparte interferometer gestuurd. Dit levert misschien een echte versnelling op.
Auteur: Michiel de Dood (UL)
Probleem 4
Ga uit van een commmunicatieprotocol dat enkele in de ruimte verdeelde componenten van een stilstaand systeem verbindt. Neem aan dat het protocol een gegeven specificatie correct implementeert. Als men het functionerende protocol nu vanaf een eenparig bewegend punt waarneemt dan neem ik aan dat het nog steeds correct werkt. De theorie van dit idee vergt protocolbeschrijvingen en -specificaties waarop men Lorentztransformaties kan uitvoeren en verificaties die onder Lorentztransformatie correct blijven. Het probleem is ten eerste om zulke theorie te ontwikkelen door generalisatie van een (klassieke) procesalgebra waarin de acties in tijd en ruimte plaatsvinden. Het probleem is ten tweede om compatibiliteit te bereiken met algemene relativiteit. Ten derde wil men beide generalisaties uitvoeren vanuit een hybride procesalgebra. Dit drietal vragen laat zich vanzelfsprekend ook in het kader van andere procesformalismen stellen. Het moet dan blijken vanuit welke van de bestaande formalismen men tot hanteerbare antwoorden op deze vragen komt.
Auteur: Jos Baeten (TU/e)
 
Probleem 5
Integreer algebraïsch, logisch en functioneel programmeren tot een paradigma dat de imperatieve talen werkelijk kan verslaan. Dit is een klassiek en door velen opgegeven doel, maar het krijgt nieuwe kansen omdat voor het imperatieve paradigma bij toenemende systeemcomplexiteit en concurrency de fameuze von Neumann bottleneck een globale beperking wordt.
Auteur: Jan van Eijck (CWI)
Probleem 6
Maak een overzichtelijke theorie van microprocessoren die ontwerpers in staat stelt optimale multi-pipelined architecturen te bepalen. Concurrency op de chip is sowieso de trend en de theorie daarvoor ontbreekt op dit moment. Maurer's computers (1967) zijn hier een praktisch uitgangspunt en Jesshope's microthreads een optie.
Auteur: Peter Knijnenburg (UvA)
Website binnenkort beschikbaar /
Probleem 7
Ontwerp een systematiek voor patentering van computersoftware die het volgende oplevert:
  • de 'Intellectual Property Rights' van zeer omvangrijke onderzoeksinvesteringen in software regelen. Dit naast en in combinatie met een scala van, misschien nog voor dit doel te formuleren open source licenties en vormen van copyright die men toepast voor niet-gepatenteerde componenten; het werk van Plotkin kan hier een basis vormen.
  • het oorspronkelijke doel van patenten: snelle kennisdisseminatie in combinatie met in de tijd begrensde rechten op mogelijkheden om riskante onderzoeksinvesteringen terug te verdienen.
  • Volstrekte duidelijkheid omtrent status en omvang van de 'prior art',
  • ondersteuning van het software-ontwikkelproces die maximale toegang biedt tot in patenten en in 'prior art' vastgelegde kennis.

Auteur: Paul Klint (CWI)

 
Probleem 8
Geef een overtuigende theorie van computervirussen en soortgelijke krachtige vormen van artificial life. De sterke start door Cohen in 1984 heeft anno 2005 opmerkelijk weinig follow-up gehad.
Auteur: Alban Ponse (UvA)
Probleem 9
Herontwerp de theoretische informatica vanuit het extra gegeven dat elke computer eindig is. Laat de Turingmachine voor wat hij is omdat de ingebouwde oneindigheidsaannamen weliswaar zeer fraaie theorie opleveren, maar ook onvoldoende overeenkomst met ?de feiten?. Ontwikkel bovendien een paradigma om de klassieke inzichten uit de logica van de berekenbaarheid om te zetten in doorslaggevende analyses en prognoses over wat in een begrensde wereld wel en niet mogelijk is.
Auteur: Kees Middelburg (UvA)
Probleem 10
Herontwerp de gehele discipline ICT vanuit kennis, inzicht, overzicht en sociale competenties, te beginnen met systeem- en netwerkbeheer. Doorbreek daarmee de aanpak vanuit zogenaamde computervaardigheden. Doordenk de vakbeoefening van de informaticus zodanig dat men weer life-long loopbaanperspectieven ziet. Herontwerp bovendien de mens-machine-interactie zodanig dat op korte termijn RSI-achtige problemen geen bedreiging voor de ICT-beroepsgroep meer kunnen vormen.
Auteur: Hans Frederik
 

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
                   

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
01-01-2013
Russische universiteit zoekt Nederlandse partners in IT
17-12-2012
ICT Personality Award 2012
11-11-2012
Sentinels
» Meer nieuws

10-04-2013
Sense of Contact 15
» Activiteit toevoegen
» Volledige kalender

ICT OPEN 2012


» Lees verder

Wat is de grootste uitdaging?
Complexiteit
Maatschappelijke innovatie
Wetenschappelijke paradigma's
Voldoende gekwalificeerde wetenschappers
 

» Resultaten stelling

Roadmap ICT topsectoren

» Lees verder

I/O - december 2012

» Lees verder