Home > ICT-onderzoek NL > NOAG-ict > Totstandkoming
 
De NOAG-ict is tot stand gekomen op basis van een open proces waarbij het volledige informatica- en ICT-onderzoeksveld betrokken is. Dit proces bestond uit de volgende stappen.
  • Paul Klint en Mark Kas gaven de aftrap voor de discussie over de NOAG-ict met een artikel in de Automatisering Gids. Op dit artikel verschenen in de daaropvolgende weken 21 reacties
  • In I/O InformaticaOnderzoek verschenen vier artikelen geschreven door Mark Kas, secretaris IPN en ACI. Juni 2004, september 2004, december 2004 en maart 2005. 
  • Tijdens de Landelijke Dag van het Informaticaonderzoek (oktober 2004) is een serie presentaties gehouden door hoogleraren uit de informatica en de ICT.
  • De deelnemers van de Landelijke Dag van het Informaticaonderzoek (oktober 2004) konden hun mening over de gehouden presentaties geven middels stemkaarten.
  • Op 20 oktober 2004 is de ?C?-kant gestart door in een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van het hele ICT-veld de route parallel aan de informaticaroute te bepalen. Het veld is bevraagd over de disciplines, technologieėn en applicatiegebieden in de ICT en hun onderlinge verhouding zoals in het innovatiemodel van Berkhout aangegeven. De voorlopige resultaten van de bevraging zijn op 24 november 2004 met een groep van 20 representanten van het ?C?-veld besproken (zie presentatie). Op deze bijeenkomst is ook nagedacht over de thema?s in dat beeld: de grote stromingen en/of bundelingen van onderzoek die disciplines en technologieėn overstijgen. Deze thema?s zijn vaak gericht op doelen/toepassingen in de (verre) toekomst. Hiervoor is de term ?grand challenge? geļntroduceerd. Nadien is op eigen initiatief een groepje uit de microtechnologie samengekomen om hier een aanvulling voor hun veld te doen. 
  • De reacties op de bevraging zijn verder uitgewerkt en teruggekoppeld naar de deelnemers van de bijeenkomst op 24 november. 
  • Op 19 januari 2005 hebben vertegenwoordigers uit het hele ICT-onderzoeksveld de negen thema“s voor de geļntegreerde NOAG-ict vastgesteld. De themateksten zijn vervolgens uitgewerkt door negen experts, de zogenaamde thematrekkers. Over hun teksten werd meegediscussieerd op het digitale forum van de IPN-website.


Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
                   

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
01-01-2013
Russische universiteit zoekt Nederlandse partners in IT
17-12-2012
ICT Personality Award 2012
11-11-2012
Sentinels
» Meer nieuws

10-04-2013
Sense of Contact 15
» Activiteit toevoegen
» Volledige kalender

ICT OPEN 2012


» Lees verder

Wat is de grootste uitdaging?
Complexiteit
Maatschappelijke innovatie
Wetenschappelijke paradigma's
Voldoende gekwalificeerde wetenschappers
 

» Resultaten stelling

Roadmap ICT topsectoren

» Lees verder

I/O - december 2012

» Lees verder