Home > Activiteiten > Evenementen IPN > Themadag 2005

Datum: dinsdag 1 februari 2005
Lokatie: NWO, Laan van Nieuw Oost Indi 300, Den Haag

  • Verslag
  • Presentaties
  • Fotogalerie

Wat zijn de uitdagende vraagstukken met betrekking tot nieuw informatica/ICT-onderzoek, genspireerd door en tot nut van andere wetenschapsgebieden? Welke bestaande en nieuwe prioriteiten zouden een plaats moeten krijgen in de NOAG-ICT 2005-2010? Hoe kan NWO multidisciplinair informatica/ICTonderzoek bevorderen? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor de nieuwe NOAG-ICT 2005-2010.
De themadag Digitalisering & Informatisering heeft als doel u te informeren over hetgeen er momenteel binnen NWO gebeurt op het gebied van multidisciplinaire samenwerking tussen informatica/ICT-onderzoekers en onderzoekers uit andere wetenschapsgebieden. Daarnaast willen wij met u van gedachten wisselen over bovenstaande vragen.

Programma
Dagvoorzitter prof. dr. Martin Rem, directeur van het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en ?innovatie

9.30 - 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 - 10.05 Opening
10.05 - 10.20 Digitalisering & Informatisering
dr. Annejet Meijler (Exacte Wetenschappen NWO)
10.20 - 11.00 ICT-onderzoek in de zorg
ir. Paul 't Hoen (ICT-regieorgaan)
dr. Ameen Abu-Hanna (AMC) en dr. Frank van Harmelen (VU)
11.00 - 11.20 Pauze
11.20 - 12.00 ICT-onderzoek en justitie / politie
dr. Frans van Dijk (Raad voor de rechtspraak)
dr. Bert-Jaap Koops (UvT) en prof. dr. Frances Brazier (VU)
12.00 - 12.40 ICT-onderzoek en cultuur
dhr. Marius Snyders (OCW)
ir. Dirk Houtgraaf (Naturalis) en dr. Antal van den Bosch (UvT)
12.40 - 13.00 Discussie en afsluiting ochtend
13.00 - 13.50 Lunch
13.50 - 14.30 ICT-onderzoek en astronomie
dr. Cornelis van Bochove (OCW)
dr. Ronald Nijboer (Astron) en prof. dr. ir. Guus Stelling (TUD)
14.30 - 15.10 ICT-onderzoek en grids
dr. Patrick Aerts (NCF)
dr. Jeff Templon (NIKHEF) en dr. David Groep (NIKHEF)
15.10 - 15.30 E-Science
prof. dr. Bob Hertzberger (UvA)
15.30 - 16.00 Conclusies en afsluiting

Achtergrond
Informatica onderzoekt met computers de wereld om ons heen. De onderzoeker stuit hierbij op een aantal fundamentele kwesties, die uitgezocht en opgelost moeten worden om de wetenschappelijke diepgang van het vakgebied te vergroten en om de theorien en technieken te ontwikkelen voor het oplossen van dagelijkse problemen. Ook vanuit andere wetenschapsgebieden is een toenemende vraag ontstaan naar methoden en technieken uit de ICT. Dit vraagt om gerichte versterking van informatica als discipline, maar ook om de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de wetenschap. Een hulpmiddel hierbij is een nieuwe onderzoeksagenda die de fundamentele vragen identificeert, ze ordent in relevante onderzoeksthema?s en maatschappelijke uitdagingen vertaalt in ambitieuze projecten van (inter)nationale allure. Belangrijk onderdeel van deze agenda is de multidisciplinaire samenwerking tussen informatica/ICT-onderzoek en andere wetenschapsgebieden.
Meer informatie

Telefoon: 070 - 344 08 11 / 070 - 344 08 12
E-mail:

Organisatie
Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO (GBE) en Stichting Nationale Computerfaciliteiten.


Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2012

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
01-01-2013
Russische universiteit zoekt Nederlandse partners in IT
17-12-2012
ICT Personality Award 2012
11-11-2012
Sentinels
Meer nieuws

10-04-2013
Sense of Contact 15
Activiteit toevoegen
Volledige kalender

ICT OPEN 2012


Lees verder

Wat is de grootste uitdaging?
Complexiteit
Maatschappelijke innovatie
Wetenschappelijke paradigma's
Voldoende gekwalificeerde wetenschappers

Resultaten stelling

Roadmap ICT topsectoren

Lees verder

I/O -december 2012

Lees verder