Home > Actueel > Uitgelicht
 

Lijnen zijn conceptueel simpel en kunnen een onderliggende structuur zowel globaal als in detail uitdrukken. Maar het is lastig om in de vele kluwen lijnen een structuur te verbeelden. Bijvoorbeeld de lijnen die de luchtstromen over een auto weergeven. Op vrijdag 9 december is Maarten Everts gepromoveerd op het visualiseren van dergelijke lijnen. Hij heeft zijn onderzoek uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen binnnen het NWO-programma iScience. 

 

Het proefschrift van Maarten Everts behandelt de visualisatie van grote aantallen dicht opeengepakte (gekromde) lijnen. Dergelijke verzamelingen van lijnen komen in verschillende domeinen voor, waarvan hij er twee behandelt. Het eerst is het medische domein, waar zogenaamde DTI fiber tracts inzicht kunnen verschaffen in de structuur van de witte stof in de hersenen. Het tweede domein is de numerieke wiskunde, waar stromingslijnen informatie verschaffen over het gedrag van de stroming in vloeistoffen en gassen in simulaties.

 

Voor beide soorten lijnen geldt dat als ze op een naïeve manier gevisualiseerd worden er al gauw sprake is van een warboel van overlappende lijnen waaruit weinig inzicht te halen is. Daarom zijn in de loop van de jaren visualisatiemethoden ontwikkeld die helpen de structuur en de onderlinge ruimtelijke relaties van de lijnen inzichtelijk te maken. Dit proefschrift levert een viertal bijdragen op dit gebied.

 

De eerste is een snelle nieuwe methode voor het extraheren van fiber tracts waarin de onderliggende DTI data omgezet wordt naar een graaf (een verzameling punten en verbindingen) om daar het kortste-pad-algoritme van de bekende Nederlandse informaticus Edsger Dijkstra op toe te passen. Vervolgens introduceert Everts een nieuwe visualisatiemethode voor grote verzamelingen lijnen, die gebaseerd is op traditionele illustratieve technieken. De resulterende visualisaties lijken qua stijl op met de hand gemaakte zwart-wit illustraties. In het daarop volgende hoofdstuk beschrijft Everts een methode voor het creëren van abstracte representaties van verzamelingen lijnen voor het inzicht geven in de globale structuur. Ten slotte introduceert hij in het laatste hoofdstuk een flexibel lijn-stijl model voor het visualiseren van stromingslijnen.

 

Maarten Everts (Hoogeveen, 1981) studeerde informatica in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Johann Bernoulli Institute van de RUG en gefinancierd door NWO. Everts is na afronding van het onderzoek gaan werken bij TNO Groningen. Everts heeft in 2009 de I/O Poster Award gewonnen tijdens SIREN. Hiermee heeft hij onder andere een artikel gewonnen in I/O Magazine (P12).

 


Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2011

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
                   

Uitgelicht

Evenementen ICT

ICT.OPEN 2011

Stelling

Roadmap ICT

I/O Magazine
03-04-2012
Innovatiecontracten ondertekend
27-02-2012
Poster - Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2011
27-02-2012
Turingjaar
» Meer nieuws

01-05-2012
Search and Rendezvous
18-06-2012
CTIT Symposium
09-07-2012
Web Science Summer School
» Activiteit toevoegen
» Volledige kalender

ICT OPEN 2011


» Lees verder

Wat is de grootste uitdaging?
Complexiteit
Maatschappelijke innovatie
Wetenschappelijke paradigma's
Voldoende gekwalificeerde wetenschappers
 

» Resultaten stelling

Roadmap ICT topsectoren

» Lees verder

I/O - maart 2012

» Lees verder